Vanaf 8-11-2017 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Islamitisch Centrum Nieuw West-Slotermeer heeft deze ANBI-status